När någon i familjen har avlidit måste de som ingår i dödsboet senast 4 månader efter dödsfallet upprätta en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket för registrering.
I bouppteckningen går man igenom den avlidnes tillgångar och skulder i en skriftlig sammanställning.
Det är alltid bra att ta hjälp av en auktoriserad boutredare för att allt ska gå rätt till och att inga tvister ska behöva uppstå.


Skatteverket har några punkter vilka måste finnas i den inlämnade bouppteckningen:
- Bouppteckningen (original).
- En vidimerad kopia av bouppteckningen.
- Bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden.
- Fullmakt om sådan finns.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.