Först efter bouppteckningen kan dödsbodelägarna skifta boet och avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv.
Nu delar man även upp tillgångarna mellan dödsbodelägarna som man önskar eller som den avlidne skrivit i sitt testamente, om sådant finns.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.