Familjesituationen kan idag vara mer komplicerad än tidigare och därför väljer många att upprätta ett testamente som reglerar vem som ska ärva.
Oavsett skälet till att skriva ett testamente är det av yttersta vikt att söka professionell hjälp. Det kan uppstå situationer där felaktiga eller bristfälliga testamenten inte blir det de är avsedda för. Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som man skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död.
Bröstarvingar har alltid rätt att få halva arvslotten (laglotten).
Här bör man utforma testamentet så att inga tolkningsproblem föreligger.
Eftersom testamenten inte är registrerade vid någon myndighet är det viktigt hur och var testamentet förvaras.
Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.