Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar. Saknas bärare ordnar vi ett bärarlag.

Det är en självklar uppgift för oss att ansvara för att även gravsättningen sker utan besvär. Har du valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.

En vacker gravvård

Gravstenen eller gravvården är en bestående symbol. För kommande generationer bevarar och hedrar den minnet av någon som stod oss nära i livet.

Att bestämma sig för en gravvård är ett viktigt beslut. Därför är det klokt att fråga oss till råds innan ni bestämmer er.

Verkligheten är det bästa katalogmaterialet, men det finns naturligtvis också katalog eller att vi tillsammans på stenhuggeriets hemsida tillverkar gravstenen tillsammans. Vi sammanställer era önskemål och förmedlar tjänsten till stenhuggeriet vi samarbetar med, de återkommer sedan till er med ett korrektur och självklart prisuppgift för stenen. De påbörjar inte sitt arbete förens ni skickat tillbaka ett godkännande. De kan även hjälpa er som vill att omarbeta en befintlig gravsten.

Olika gravskick

MINNESLUND
En gemensam och anonym gravplats. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

ALLMÄN URNLUND
En urngrav med plats för två urnor och en liggande gravsten. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmyckningsplats och all skötsel ombesörjes av kyrkogårdsenheten.

TRADITIONELL GRAV
Avsedd för kistor och/eller urnor. Passar för dig som önskar valfrihet gällande storlek, utformning och skötsel. På Skogskyrkogården finns det också ett område anpassat för muslimska gravsättningar.

ASKGRAVLUND
En askgravlund är en gemensam gravplats där askorna gravsätts anonymt. Namnet på den avlidne sätts upp på en namnplatta inom askgravlunden. Blommor och ljus läggs på en gemensam utsmycknigsplats och all skötsel ombesörjs av kyrkogårdsenheten. Kostnad tillkommer för namnplattan Det finns möjlighet att på samma namnplatta sammanföra exempelvis makars/sambos/partners namn. Finns endast på Bomhus kyrkogård. Från och med 2022 även på Gamla kyrkogården i Gävle.