Om ni endast ska närvara vid begravningen, så anger ni det i sista fältet som heter "Kost" skriv - "jag/vi vill endast närvara vid begravningsakten". Anmäler ni att närvara vid minnesstunden så deltar ni automatiskt vid begravningsakten.