Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar om vad som ska vara enskild egendom.
Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det.
Ett äktenskapsförord är giltigt först när det är skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.
Efter undertecknandet ska det lämnas till Skatteverket för registrering.
Har man gemensamma barn eller har någon av makarna barn sedan tidigare är det kanske ett testamente man ska fundera över.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.