Med bodelning menas att man som gifta eller sambos delar upp sin egendom mellan sig.
En bodelning görs inte bara vid skilsmässa utan kan även utföras under äktenskapet eller om en av makarna går bort.
Om bodelningen skapas för att man ska skiljas måste man lämna in ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan man gör bodelningshandlingen.
Bodelar man under äktenskapet måste även detta anmälas till Skatteverket innan bodelningen.
Först när Skatteverket mottagit anmälan kan man gå vidare med handlingen.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.