En framtidsfullmakt tecknar man för att själv kunna bestämma vem som ska företräda en när man själv inte längre är kapabel att ta beslut om framtida behov.
Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man eller förvaltare.
Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakten.
Rekommendationen är att ta hjälp av en jurist eller auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta detta dokument.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.