När man flyttar ihop är allt ofta trevligt och man har förmodligen inte en tanke på att skriva ett avtal.
Ett samboavtal kan ändå vara vettigt att skriva direkt när man flyttar ihop för att säkerställa hur egendomsfördelning ser ut mellan parterna.
Har den ena parten betalat mer än den andra för boendet, eller kanske hela köpesumman delas boendet ändå lika vid en separation om inget samboavtal skrivits.
Vill man skydda varandra vid ett eventuellt dödsfall behövs ett testamente. Man ärver alltså inte varandra automatiskt.
Ett samboavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat för att vara giltigt.

Vi på Valbo Begravningsbyrå har samarbetspartners som kan hjälpa er med de familjerättsliga frågor som uppstår både mitt i livet och när en anhörig avlider.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att komma i kontakt med någon av våra samarbetspartners.