Vi på Valbo Begravningsbyrå strävar alltid efter att ge er just den begravning som ni önskar och att alla detaljerna förbereds på rätt sätt.
Det viktigaste för oss är att ni känner er nöjda och trygga.

Bland det första som ni måste bestämma är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Beroende på vilken typ av ceremoni det handlar om är det olika förberedelser som behövs göras.

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Som regel hålls ceremonin i en kyrka eller i ett kapell och utförs av en präst som tillhör Svenska kyrkan. Rätten till en begravning i Svenska kyrkans ordning är förbehållen den som är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsgudstjänst ingår i samlingsbegreppet kyrklig handling. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri som gudstjänst för medlemmarna, vilket innebär att präst, musiker och lokal är avgiftsfri.

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men det finns utrymme för komplettering.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer tal, diktläsning och musik som centrala delar. Om ni önskar en borgerlig förrättare så har vi samarbete med flera.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Begravning med urna

Det blir allt vanligare med begravningsceremonier med urna, som betyder att den avlidne har kremerats före begravningsakten och att man istället för kista har en urna under ceremonin.

En ceremoni med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning och under en borgerlig begravningsakt. Då placeras urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan dekoreras, precis som en kista. Sedan går ceremonin till på precis samma sätt, musik spelas, sånger sjungs och tal hålls för den avlidne.

Att samlas kring en urna istället för en kista innebär ibland att det blir mer flexibelt med både plats och tidpunkt för ceremonin.

Med urna kan man också välja att ha gravsättningen i direkt anslutning till begravningsceremonin om det finns en gravplats.

Gravsättning/kremation utan tillhörande ceremoni

För vissa känns det inte rätt med en traditionell begravning eller begravningsceremoni. Istället kanske ni vill hedra den avlidne och ta farväl på en annan plats eller på ert egna sätt. Det finns ingen lag på att man måste ha en begravningsceremoni, det är endast själva gravsättningen av aska eller kista som är lagstadgad.

Enligt begravningslagen måste alltid den avlidna ligga i en kista vid kremering på grund av arbetsmiljömässiga och etiska skäl. Detta gäller oavsett om gravsättningen ska ske i form av en jordbegravning eller om den avlidna ska kremeras.

Musik, verser och dikter

Ett av de val man står inför är vilken typ av musik och vilka psalmer som ska spelas. En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning inleds och avslutas med orgelmusik och under akten minst 2 psalmer. Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller annan musik. Vi har flera solister vi samarbetar med.

Vid en borgerlig begravning bestämmer ni själva vilken musik som ska spelas. Även vid borgerlig begravning är det vanligt med solist.

Livestreaming av begravning

Alla kanske inte kan närvara vid begravningen. Vi har då möjlighet att sända begravningen live så de som önskar kan titta via sin dator eller mobil i hemmet. Fråga oss så berättar vi mer.