När en anhörig avlider förändras livet radikalt. Det är svårt att hantera och veta hur man ska gå vidare. Begravningen är ett sätt att hedra den avlidna och att ta farväl. Vi kan hjälpa er med allt det praktiska runt en begravning, men tänk på att det kan vara skönt att ha släkt och vänner nära. Kontakta oss så hjälper vi er genom hela processen, ni kan alltid känna er trygga hos oss. Tillsammans diskuterar vi hur ni vill att begravningen ska utformas och givetvis tar vi hänsyn till om den avlidne hade några egna önskemål.

Välkommen till din auktoriserade begravningsbyrå i Valbo, vi hjälper dig att anordna en fin och värdig begravning.

Kontakta oss för mer information:

Valbo Begravningsbyrå 026-132080

 

 

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.

Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

 

         SBF-logga

 

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning.
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning. En specificerad prisuppgift med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster,samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
  • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.
  • Begravningsbyråerna är privatägda