Under rådande situation gällande Covid-19 så erbjuder vi på Valbo begravningsbyrå livestreaming för begravningar.
Via denna funktion kan de sörjande som inte kan närvara i kyrkan/kapellet ändå få se begravningen.


För mer information kontakta oss.