I samband med en närståendes dödsfall uppkommer många frågor. Valbo Begravningsbyrå har kontorsgemenskap med BeO Juridik vilket gör det lätt, för dig som anhörig, att få svar på dessa frågor samtidigt som du besöker begravningsbyrån.

De hjälper familjer och enskilda i livets olika skeden med juridisk rådgivning. I samband med dödsfall hjälper de till med bouppteckning, boutredning, bodelning, förvaltning och arvsskifte. De kan även hjälpa till med juridiska frågor som testamente, gåvobrev och arv.

För kontakt med BeO Juridik och tidsbokning klicka på länken >>